หัวข้อ :  
สมัครประกวดนางสาวฝาง ประจำปี 2563
   
รายละเอียด : 
เกณฑ์การประกวด และใบสมัคร ตามลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1e6dZsndpfdLcLsNyH8Y5zOvDW0oi1RWl?usp=sharing
   
เอกสารแนบ : 
 
   
วันที่ : 
19/12/2562  เวลา : 02:11:11 pm
ผู้ประกาศ :  
วรพงศ์ วงค์อ้าย