หัวข้อ :  
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดแม่สูนหลวง บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
nHFIjePTue93033.2562.pdf  
   
วันที่ : 
19/11/2562  เวลา : 09:30:33 am
ผู้ประกาศ :  
ธัญชนก แก้วพรหม