หัวข้อ :  
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นัศึกษา)
   
รายละเอียด : 
..
   
เอกสารแนบ : 
zz9H6v5Fri33005.2562.pdf  
   
วันที่ : 
15/11/2562  เวลา : 03:30:05 pm
ผู้ประกาศ :  
ธัญชนก แก้วพรหม