หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
LNZZfuYThu92055.2562.pdf  
   
วันที่ : 
31/10/2562  เวลา : 09:20:55 am
ผู้ประกาศ :  
ณัชพิมพ์ นาขัน