หัวข้อ :  
คำสั่ง เรื่อง การจัดเวรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมหน้าเสาธง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาท่าตอน
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
FX60KnoThu85747.2562.pdf  
   
วันที่ : 
11/07/2562  เวลา : 08:57:47 am
ผู้ประกาศ :  
ณัชพิมพ์ นาขัน