หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2562
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
efaHCyVWed105745.2562_001.pdf  
   
วันที่ : 
1/05/2562  เวลา : 10:43:29 am
ผู้ประกาศ :  
วนิดา นกทอง