หัวข้อ :  
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
tBSI1gpMon73434.2562_002.pdf  
   
วันที่ : 
22/04/2562  เวลา : 02:57:20 pm
ผู้ประกาศ :  
วนิดา นกทอง