หัวข้อ :  
คำสั่ง การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย และมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย และมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
   
เอกสารแนบ : 
mSHcAEnTue30300.pdf  
   
วันที่ : 
25/12/2561  เวลา : 03:03:00 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล