หัวข้อ :  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562
   
รายละเอียด : 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562
   
เอกสารแนบ : 
2wQFmaeFri85124.pdf  
   
วันที่ : 
21/12/2561  เวลา : 08:51:24 am
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล