หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควต้า
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควต้า
   
เอกสารแนบ : 
au9BvE0Wed20427.pdf  
   
วันที่ : 
19/12/2561  เวลา : 02:04:27 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล