หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอฝาง ประจำเดือนธันวาคม 2561
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอฝาง ประจำเดือนธันวาคม 2561
   
เอกสารแนบ : 
CRlsPZUFri73525.pdf  
   
วันที่ : 
30/11/2561  เวลา : 07:35:25 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล