หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2561
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2561
   
เอกสารแนบ : 
iy7LFIrTue51933.pdf  
   
วันที่ : 
7/08/2561  เวลา : 05:19:33 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล