หัวข้อ :  
แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการครุภัณฑ์ ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมซอฟแวร์มัลดิมีเดียชนิดมีออสซิสโคป 4 แชลแนลเชื่อมต่อผ่านแท็ปเล็ตและคอมพิวเตอร์
   
รายละเอียด : 
แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการครุภัณฑ์ ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมซอฟแวร์มัลดิมีเดียชนิดมีออสซิสโคป 4 แชลแนลเชื่อมต่อผ่านแท็ปเล็ตและคอมพิวเตอร์
   
เอกสารแนบ : 
gO0mJyoWed112933.pdf  
   
วันที่ : 
11/07/2561  เวลา : 11:29:33 am
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล