หัวข้อ :  
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
   
รายละเอียด : 
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
   
เอกสารแนบ : 
iPCIzNeFri32643.pdf  
   
วันที่ : 
1/06/2561  เวลา : 03:26:43 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล