หัวข้อ :  
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
   
รายละเอียด : 
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
   
เอกสารแนบ : 
RhL3p4LMon124450.pdf  
   
วันที่ : 
7/05/2561  เวลา : 12:44:50 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล