หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง
   
เอกสารแนบ : 
Fni7iEzTue22919.pdf  
   
วันที่ : 
6/03/2561  เวลา : 02:29:19 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล