หัวข้อ :  
ประกาศนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ (ขร.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   
รายละเอียด : 
ประกาศนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ (ขร.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   
เอกสารแนบ : 
FxJEwrtFri12035.pdf  
   
วันที่ : 
9/02/2561  เวลา : 01:20:35 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล