หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ต้องขัง เรือนจำอำเภอฝาง
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ต้องขัง เรือนจำอำเภอฝาง
   
เอกสารแนบ : 
c1hdRCMMon52830.pdf  
   
วันที่ : 
8/01/2561  เวลา : 05:28:30 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล