หัวข้อ :  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
   
รายละเอียด : 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
   
เอกสารแนบ : 
nHlaR2TMon105051.2560.pdf  
   
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 10:50:51 am
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล