หัวข้อ :  
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
รายละเอียด : 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน จำนวน 9 สาขาวิชา
   
เอกสารแนบ : 
A31AyuXWed41741.pdf  
   
วันที่ : 
22/11/2560  เวลา : 04:17:41 pm
ผู้ประกาศ :  
จันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์