หัวข้อ :  
คำสั่ง การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย และมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษาที่ราชการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำเดือนธันวาคม 2560
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย และมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษาที่ราชการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำเดือนธันวาคม 2560
   
เอกสารแนบ : 
n40RpplTue33733.pdf  
   
วันที่ : 
21/11/2560  เวลา : 03:37:33 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล