หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรองรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง (รอบที่ 1 ) ประจำปีการ
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรองรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง (รอบที่ 1 ) ประจำปีการศึกษา 2560
   
เอกสารแนบ : 
FfHksWEThu93216.pdf  
   
วันที่ : 
16/11/2560  เวลา : 09:32:16 am
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล