หัวข้อ :  
กำหนดการ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2560
   
รายละเอียด : 
กำหนดการ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
   
เอกสารแนบ : 
1tW4UZ5Mon91042..pdf  
   
วันที่ : 
11/09/2560  เวลา : 09:10:42 am
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล