หัวข้อ :  
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
   
รายละเอียด : 
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
   
เอกสารแนบ : 
RoQsdTqFri84901.2.pdf  
   
วันที่ : 
18/08/2560  เวลา : 08:49:01 am
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล