หัวข้อ :  
คลิปสาธิตการเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP
   
รายละเอียด : 
https://drive.google.com/file/d/0By8TgExujlV7TUtha2dUYnJqbUE/view
   
เอกสารแนบ : 
rnTKfg9Tue73456.pdf  
   
วันที่ : 
1/08/2560  เวลา : 07:34:56 pm
ผู้ประกาศ :  
วรพงศ์ วงค์อ้าย