หัวข้อ :  
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือการเรียนของนักเรียน จำนวน 9 สาขาวิชา ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 4/2558
   
รายละเอียด : 
ประกาศยกเลิก
   
เอกสารแนบ : 
6bDF1nPFri14653.pdf  
   
วันที่ : 
28/08/2558  เวลา : 01:46:53 pm
ผู้ประกาศ :  
จันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์