หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2564
   
รายละเอียด : 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2564
   
เอกสารแนบ : 
FGpsPGBWed124556.pdf  
   
วันที่ : 
23/06/2564  เวลา : 12:45:56 pm
ผู้ประกาศ :  
จนท.ศูนย์