หัวข้อ :  
ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
   
รายละเอียด : 
ประชาสัมพันธ์ แจ้ง นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
   
เอกสารแนบ : 
enF50RKFri23954.pdf  
   
วันที่ : 
26/06/2563  เวลา : 02:39:54 pm
ผู้ประกาศ :  
จุฑามาศ ไทยใหญ่