หัวข้อ :  
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
   
รายละเอียด : 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2560
   
เอกสารแนบ : 
cbvX9hWMon82330.pdf  
   
วันที่ : 
5/06/2560  เวลา : 08:23:30 am
ผู้ประกาศ :  
สิริกัญญานี อินตา