ตัวแทนนักเรียนแผนกวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขัน สะพานภาษาจีน ครั้งที่ 15 ระดับชาติ [อ่าน 873]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมธุมาศ แซ่หลี่ นักเรียนแผนกวิชาการการบัญชี ชั้นปีที่ 3 ตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน สะพานภาษาจีน ครั้งที่ 15 ระดับชาติ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=632
วันที่ : 
14/06/2565  เวลา : 10:05:56 am
10:05:56 am
ผู้ประกาศ : 
ประกายจันทร์ ปัญญา