วันจัทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นายวิทยา พิชยาปรีชาพล ผู้เข้ารับการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ [อ่าน 873]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วันจัทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นายวิทยา พิชยาปรีชาพล ผู้เข้ารับการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าศึกษาดูงานในส่วนของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=631
วันที่ : 
27/04/2565  เวลา : 09:02:11 am
09:02:11 am
ผู้ประกาศ : 
ประกายจันทร์ ปัญญา