วันที่ 24 มีนาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าร่วมประเมินสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ "สุดยอดนวัตกรรมการประ [อ่าน 873]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
https://drive.google.com/drive/folders/1Wd4rKXvIMPugkRJ1UVixzLBelkmOOZe7?usp=sharing
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=628
วันที่ : 
25/03/2565  เวลา : 08:51:49 am
08:51:49 am
ผู้ประกาศ : 
กรินยา อาจหาญ