วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทั [อ่าน 873]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
.
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=624
วันที่ : 
3/03/2565  เวลา : 08:54:37 am
08:54:37 am
ผู้ประกาศ : 
กรินยา อาจหาญ