อบรมการวัดและประเมินผลฝ่ายวิชาการ [อ่าน 777]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารและคณะครู เข้ารับการอบรมการวัดและประเมินผลฝ่ายวิชาการ ณหอประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=607
วันที่ : 
11/11/2564  เวลา : 10:56:42 am
10:56:42 am
ผู้ประกาศ : 
Juthamat