กิจกรรมออกหน่วยช่วยเหลือ อุทกภัย หมู่บ้านเปียงกอก [อ่าน 840]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมได้จัดทำกิจกรรมออกหน่วยช่วยเหลือ อุทกภัย หมู่บ้านเปียงกอก โดยการให้บริการ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องยนต์ ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเปียงกอก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมใช้บริการงานซ่อมรวมทั้งหมด 79 รายการ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=598
วันที่ : 
23/08/2564  เวลา : 09:00:07 am
09:00:07 am
ผู้ประกาศ : 
Juthamat