การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ 2564 [อ่าน 719]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในระดับจังหวัด เข้าแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม พ.ศ.2564
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=592
วันที่ : 
22/03/2564  เวลา : 02:02:01 pm
02:02:01 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว