กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัฒนกรรมสายอาชีวศึกษา [อ่าน 732]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
ผลงาน"เพกาบอดี้สครับ" ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับรางวัล ระดับ 4 ดาว กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัฒนกรรมสายอาชีวศึกษา ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ทีมนักเรียน นักศึกษา และครูฐิติมา ยะเรือน เป็นครูที่ปรึกษา นำนึกเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่าวันที่ 12- 14 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=590
วันที่ : 
15/03/2564  เวลา : 08:12:38 pm
08:12:38 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว