บึนทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย กับวิทยาลัยการอาชีพฝาง [อ่าน 743]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ทำบันทึกข้อตกลง "ลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย กับวิทยาลัยการอาชีพฝางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการช่องทางในการพัฒนาผู้เรียนระดับเทคโนโลยี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเล็กอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=586
วันที่ : 
27/02/2564  เวลา : 01:49:51 pm
01:49:51 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว