โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Sdudent Care Solution) [อ่าน 741]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นประธานกล่าวเปิด"โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Sdudent Care Solution)" ให้กับคณะครูและบุคลากร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=585
วันที่ : 
27/02/2564  เวลา : 01:36:51 pm
01:36:51 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว