ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค [อ่าน 742]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาคเหนือ และประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น แผนกการบัญชี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=584
วันที่ : 
25/02/2564  เวลา : 12:52:47 pm
12:52:47 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว