โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ [อ่าน 742]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ออกบริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ และตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับอำเภอฝางใน "โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ วัดศรีมงคล ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=583
วันที่ : 
25/02/2564  เวลา : 12:41:04 pm
12:41:04 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว