โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) [อ่าน 741]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดำเนิน โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่น 2/2563 ในระหว่างวันที่18-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินการโดย สโมสรลูกเสือวิสามัญวชิราพายัพ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=582
วันที่ : 
23/02/2564  เวลา : 12:26:13 pm
12:26:13 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว