วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน [อ่าน 747]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน เนื่องจากจัดการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม และโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาด "กลาง" ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=580
วันที่ : 
8/12/2563  เวลา : 06:08:54 pm
06:08:54 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว