ประชาสัมพันธ์ อาชีวะยกกำลัง 2 ปรัชญาการบริหาร "อาชีวศึกษายกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ" [อ่าน 103]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=579
วันที่ : 
10/11/2563  เวลา : 12:32:44 pm
12:32:44 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว