กิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 [อ่าน 154]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
ผลงานจากประป๋องสู่งานหัตถศิลป์ถิ่นล้านนาบูรณฆฑะ ได้รับเกียรติบัตรกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 26-28 กันยายน 2563
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=572
วันที่ : 
28/09/2563  เวลา : 07:49:11 pm
07:49:11 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว