บริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงดาว [อ่าน 20]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
โรงพยาบาลเชียงดาวจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วันที่ 10 กันยายน 2563
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=571
วันที่ : 
11/09/2563  เวลา : 08:17:39 am
08:17:39 am
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว