โครงการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย และพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้การจัดกิจก [อ่าน 120]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ดำเนินโครงการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย และพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้การจัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=570
วันที่ : 
31/07/2563  เวลา : 08:53:28 pm
08:53:28 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว