พิธีลงนามความร่วมมือ ในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้ "โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพฝา [อ่าน 120]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง และคณะผู้บริหาร ร่วมกันทำพิธีลงนามความร่วมมือ ในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้ "โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพฝางกับสถานประกอบการ และหน่วยงานในชุมชน" ขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง https://drive.google.com/drive/folders/1h2VojVdNzZlwTdYliWliGp7hgutftKwj?usp=sharing
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=569
วันที่ : 
9/07/2563  เวลา : 07:48:41 am
07:48:41 am
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว