มอบอุปกรณ์ล้างมือป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อบต.แม่สูน [อ่าน 69]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมรองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ร่วมกันติดตั้งและมอบอุปกรณ์ล้างมือ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 พ.ค. 2563 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 https://drive.google.com/drive/folders/13fWWWgOdnlU4XeoXgjyzGSpqwKN-LGrB?usp=sharing
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=566
วันที่ : 
21/05/2563  เวลา : 11:25:29 am
11:25:29 am
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว