มอบอุปกรณ์ล้างมือป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 [อ่าน 88]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
นายปัญญา ช่างงาน พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพฝาง ติดตั้งและมอบอุปกรณ์ล้างมือให้กับโรงพยาบาลฝาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลฝาง ในวันที่ 28 เม.ย. 2563 https://drive.google.com/drive/folders/18IW93TYvRKTDl1co5F5KXR-qxWNZ3KnS?usp=sharing
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=564
วันที่ : 
30/04/2563  เวลา : 09:14:31 am
09:14:31 am
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว